30. výročie založenia Obce Slovákov v Karvinej

Obec Slovákov v Karvinej oslávila dňa 28.6.2024 okrúhle jubileum. Pod názvom 30 rokov spomienok sa uskutočnilo v Spoločenskom dome Karviná – Darkov slávnostné podujatie, nad ktorým prevzali záštitu primátor mesta Karviná Jan Wolf a predseda Obce Slovákov v ČR Andrej Dan Bárdoš. Pred zahájením v sále sa zišlo 20 oficiálnych hostí, s ktorými karvinská OS dlhodobo spolupracuje v salónku, kde ich predsedníčka OS Vilma Krňávková menovite privítala a poďakovala za doterajšiu spoluprácu a všestrannú podporu. Zahájenie v zaplnenej sále patrilo súboru Dolinka z N. Bystrice na Kysuciach. Pieseň Slovenská rodná dedina s doprovodom 11 ročnej heligonkárky Vanesky mnohým krajanom zaslzila oči. Vypovedá o nás zahraničných Slovákoch o udržovaní a pestovaní národného kultúrneho bohatstva, ktoré sme si priniesli zo svojich domovov. Úvodný príhovor patril primátorovi mesta Janovi Wolfovi. Ocenil fungovanie a začlenenie sa OS do života multikultúrneho mesta Karviná. Predsedníčka prevzala z jeho rúk PAMATNÝ LIST PRIMÁTORA MESTA KARVINEJ  Spolku Obec Slovákov v Karvinej pri príležitosti 30. výročia založenia spolku a poďakovala za nepretržitú finančnú podporu, ústretovosť a vytváranie všestranných podmienok pre fungovanie Obce Slovákov v Karvinej. Predseda Obce Slovákov v ČR Andrej Dan Bárdoš poďakoval primátorovi mesta za podporu, za veľmi dobré podmienky pre národnostné menšiny v Karvinej. Karvinú už viackrát navštívil v rámci konania Dní národností, ktoré sú vždy starostlivo organizačne pripravené spolu s Mestským domom kultúry a pani riaditeľkou Olgou Hrubec. Vždy sa tu dobre cíti. Medzi pozvanými sme privítali: námestníka primátora Andrzeja Bizoňa, riaditeľku MDK Olgu Hrubec a Janu Komínkovú, riaditeľku Kysuckej knižnice v Čadci Katarínu Borisovú, cezhraničná spolupráca s touto knižnicou trvá od samotného vzniku OS, zástupcu Regionálnej knižnice v Karvinej Brigitu Chmielovu, predsedníčku výboru pre národnostné menšiny v Karvinej Šárku Žofčínovu a členku výboru NM Ester Stračankovú, Jolanu Bockovu a pána Strzondalu – členov výboru pre národnostné menšiny KÚ MSK, riaditeľa ZŠ U Studny Martina Bandora, exprimátora Karvinej Antonína Petráša, bývalého námestníka primátora Karola Wiewiorku, Tomáša Gallika-bývalého predsedu výboru pre NM, Jána Senčáka – jedného zo zakladajúcich členov OS v Prahe. O nádherný kultúrny program sa postarali súbory Šmykňa s vedúcim Jiřím Machačom a ženská skupina Dolinka z Novej Bystrice s vedúcou Elenou Jančulovou. Najmladšia účinkujúca Vanesa Halvoníková-žiačka 5. triedy, svojím spevom a vlastným doprovodom na heligonku si získala celé publikum. V dvojhodinovom programe sa striedali spevy , tance oboch FS. V závere sa patrí poďakovať hosťom za účasť, príhovory, gratulácie, výboru OS, personálu Spoločenského domu v Darkove i členom OS v Karvinej. Najväčšie poďakovanie patrí sponzorom, bez ktorých by sa toto stretnutie nemohlo uskutočniť. Vďaka štatutárnemu mestu Karviná, Krajskému úradu  MSK, ÚSŽZ SR.                 Vilma Krňávková

Příspěvek byl publikován v rubrice Podujatia a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.