Plesajúca Karviná

Obec Slovákov v Karvinej si v tomto roku pripomenie 25. výročie založenia. Ako každý rok naplánovala 20 rôznych podujatí. Pri ich prezentácii sa bude stručne zmieňovať o zrode tej ktorej akcie, čo podnietilo jej zaradenie medzi tradičné podujatia, ktoré sa tešia priazni členov, verejnosti a  majú stabilné miesto v celoročných plánoch činnosti. Celý příspěvek

Oslava 15. výročia ROS v Třinci

Konala sa 20.11.2018 v třineckej knižnici. Z magistrátu sa zúčastnil námestník primátora p. Kozlovský, z Brna V. Fabišík Predsedníčka Mária Rosolová pozvala zástupcov z k arvinskej OS. Zúčastnili sa :V. Krňávková s manželom, člen výboru    Š. Rigo a E.Holková, z kopřivníckej ROS A.Janíková s manželom. Celý příspěvek