Obec Slovákov v Karvinej bilancovala

Koniec školského roka pre školákov znamená, radosť z pekného vysvedčenia, pochvaly rodičov, radosť z nadchádzajúceho voľna  a tak trochu aj plány a predsavzatia ako ďalej po prázdninách. Naša Obec Slovákov má so školákmi veľa spoločného. Aj ona sa teší na vytúžené prázdniny.

Práve na konci školského roka dňa 28.6.1994 na ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Karvinej boli zasadené korene karvinskej Obce Slovákov s počtom 49 členov. V predvečer 25. výročia 27. Júna 2019 sa konala slávnostná členská schôdza, na ktorej sme si spolu s členmi a hosťami pripomenuli jej začiatky. Boli krásne, optimistické, plné plánov a predsavzatí. Mali sme pevné zázemie – jedinú slovenskú školu v ČR. Vytvárala kus domova, ktorý sme si začali uvedomovať ďaleko intenzívnejšie v roli príslušníkov národnostnej menšiny. Úsilie v našich prvotných plánoch bolo smerované k udržaniu jej existencie. V roku 2000 bola škola zatvorená. Štafetu pestovania slovenskosti prevzala OS. V budove školy nám boli poskytnuté priestory pre činnosť a v roku 2005 pridelená klubovňa, v ktorej sa pravidelne schádza členská základňa a priaznivci. Tešil nás záujem štátnych inštitúcií, miestnych organizácií, verejnosti, sponzorov, zdeľovacích prostriedkov-hlavne regionálnej tlače a TV Polár.  Celorepublikový časopis Korene vydávaný OS v ČR bol našim stálym a významným sprievodcom, v stovkách jeho výtlačkov je zachytený kus bohatej histórie našej Obce.  Počas svojho trvania pripravila nielen pre členov, ale tiež pre ostatných obyvateľov multikultúrneho mesta- čo Karviná bezpochyby je, celý rad väčších, či menších aktivít: Klubová činnosť, stretnutie s osobnosťami, cesty za poznávaním regiónu, či malebných kútov Slovenska, plesy, majálesy, nezabudnuteľné vianočné stretnutia, výstavy diel výtvarných umelcov, exkurzie do objektov v MSK a.i. Stlačiť do kazajky 25 ročnú bohatú činnosť nie je možné. História je  zaznamenaná v almanachoch, v zborníkoch,  ktoré boli vydané pri príležiosti výročí a tiež v dvoch objemných KRONIKÁCH. Aj naša Obec dastávala vysvedčenia a sme  právom na ne pyšní. Patrilo by sa vymenovať celý rad osôb, osobností, ktoré nám boli za celú dobu oporou, zárukou, majákom, nezištným pomocníkom i učiteľom. Vyšlo by to na niekoľko stránok. Prvenstvo patrí Petrovi Liptákovi-prvému predsedovi OS v ČR a ďalšiemu predsedovi Jaromírovi Slušnému. Súčasnému predsedovi Danovi Bardošovi vďaka za to, že sa na ostatnom sneme ujal neľahkej funkcie. Nemali by chýbať piati primátori Karvinej, ktorí podporovali OS od jej zrodu po dnešok. Poďakovanie patrí výboru, spolupracovníkom , redaktorom a štátnym inštitúciam za finančnú podporu v rámci dotačného  programu. Činnosť zhodnotila predsedníčka Vilma Krňávková v plne obsadenej sále PZKO Karviná – Fryštát. Medzi hosťami sme privítali člena krajského výboru pre národnostné menšiny MSK Milana Starostku, v diskusii pozdravil karvinskú obec, stručne sa vyjadril k činnosti a poprial úspechy. Vážime si jeho účasť. Medzi hosťami nechýbal exprimátor Karvinej Antonín Petráš a bývalý predseda výboru pre národnosti Tomáš Gallik. Príjemným spestrením rokovania bolo vystúpenie FS Jagar z Havířova. Mladí tanečníci v polhodinovom programe doslova učarovali publiku. Po nich sa prihlásil k slovu náš člen František Ladňák, ktorý zahral na počúvanie i do tanca. Na prázdniny sme sa rozchádzali s dobrými pocitmi.                                                  

Vilma Krňávková

Příspěvek byl publikován v rubrice Podujatia a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.