Prelínanie kultúr 2024

Akosi sme prestali počítať ročníky folklórneho festivalu národností, žijúcich nielen na Karvinsku, ale aj v celom našom kraji, konajúci sa pod tradičným názvom Prolínání kultur, teda Prelínanie kultúr a uvádzame už len roky, v ktorých sa konajú. Ale my, znalci a zasvätenci, dobre vieme, že tohto roku to bol už 18. ročník. A bolo by toho aj viacej, ak by nám to nezhatil covid. Na jubilejný 20. ročník si teda budeme musieť trochu počkať.

Ale tohtoročnému festivalu to nič neubralo na kráse. Navyše: pomohlo nám aj krásne počasie, takže návštevníci tohto podujatia si skutočne z nášho festivalu mohli odniesť tie najkrajšie dojmy.

Začalo sa ako obvykle na Masarykovom námestí Karviná-Fryštát už doobeda a to vystúpeniami maďarského súboru Pásztortüz a židovského súboru Yocheved.

Medzitým sa predstavitelia organizácií národnostných menšín zišli s námestníkom primátora Andrzejom  Bizońom a prítomní boli aj: Mgr. Olga Hrubec – riaditeľka Mestského domu kultúry v Karvinej, Ing. Jana Komínková – vedúca oddelenia kultúry Mestského domu kultúry, Mgr. Markéta Kukrechtová – riaditeľka Regionálnej knižnice v Karvinej, Ing. Vít Slováček – predseda Výboru pre národnostne menšiny Zastupiteľstva MS kraja. Svojou prítomnosťou  nás poctil aj nový generálny konzul Poľskej republiky v Ostrave Stanislaw Bogowski a manželkou. Za poľskú menšinu boli prítomní Ksenia Stuchlik  – predsedníčka PZKO – Ráj a  MUDr. Janusz Waloszek – predseda PZKO – Fryštát, za rómskú Milan Ferenc – predseda Občianskeho združenia Romov Severnej Moravy, za grécku – Ing.  Michailidis Petros predseda Gréckej obce Karviná, vietnamskú Ing. Trinh Tan predseda Vietnamského  spolku  MS kraje a Ostravy a za slovenskú Mgr. Vilma Krňávková a doc. PhDr. Jaromír Slušným, CSc. Za Výbor pre národnostné menšiny ZN Karviná do bola jeho predsedníčka Bc. Šárka Žifčínová a jej členovia Vojtěch Ferenc, Mgr. Igor Malík, Takis Mesochoridis, Mgr. Wieslaw Farana, Mgr. Helena Waloszková, Bc. Ester Stračánková a zapisovateľka výboru Jana Nekardová. Po mnohých príhovoroch, ktoré zdôraznili význam Karvinska i ako pestrofarebnej palety národnostných menšín, a ocenili prínos každej národnostnej menšiny k rozvoju mesta a jeho kultúry, sa všetci zúčastnení odobrali na Masarykovom námestie, kde festival svojimi slávnostnými príhovormi o 14,00 hod. otvorili.

Vzápätí sa festival pokračoval vystúpeniami folklórnych súborov Slezanek (Sliezsko), Šmykňa (Slovensko), Pirin (Buharsko), Terné Čhavore (Rómska menšina), Suszanie (Poľsko), Terpsichori (Grécko) a Hejnał-Echo  (Polsko). Spolu s tým sa ale otvorili stánky jednotlivých národností s občerstvením a možné bolo navštíviť stánky – vietnamské, grécke, rómske, poľské a prirodzene i stánok našej karvinskej Obce Slovákov. Predávali sme pagáčiky, rozličné koláče s orechovou, makovou a tvarohovou náplňou, tie najčerstvejšie sýry, korbáčiky privezené z Čadce, ale aj knižky nášho člena Janka Bazgera.

Ďalšia skvelá a vydarená akcia, a sme len radi, že naša organizácia k úspešnému priebehu tejto akcie opäť prispela. Vo všetkých našich vystúpeniach, konaných v jej rámci, sme vyzdvihli a poďakovali vedeniu mesta za pomoc, ktorú našej organizácii poskytuje a robíme to týmto činom ešte raz. Je krásne, keď vidíme, že aj iní si našu činnosť vážia, cenia si ju a neváhajú ju i finančne i spoločensky podporiť, pretože podpora menším je súčasne aj podporou obyvateľov nášho mesta.

   Jaromír Slušný a Vilma Krňávková

Příspěvek byl publikován v rubrice Podujatia a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.