Stretnutie v Karvinej

Od mája tohoto roku sa činnosť v ROS opäť dostala k slovu. V predvečer karvinského Dňa národnosti sa konalo stretnutie s členmi ROS. Využili sme prítomnosť  hosťa z Prahy, ktorý prijal od magistrátu pozvanie na sobotné ,,Prelínanie kultúr“.V piatok popoludni sme privítali  v našej klubovni predsedu OS v ČR  Andreja Dana Bárdoša. Klubovňa bola zaplnená. Členovia si nenechali ujsť príležitosť bližšie poznať predsedu, ktorý zastáva túto funkciu od roku 2017. Po úvodnom príhovore, privítaní a pogratulovaní oslávencom sa ujal slova samotný predseda. 

V úvode príhovoru  poďakoval predsedničke ROS Karviná za pozvanie a súčasne prejavil ľútosť nad tým, že Covid 19 nám v minulom období nedovolil uskutočniť všetko, čo si ako novozvolený predseda Obce v r. 2017 naplánoval. 

Otázkam adresovaným hosťovi nebolo konca. Už len samotný fakt, že pochádza z východného Slovenska (Prešov), vzbudil vo veľa našich členoch otázky na ,,svoj rodný kraj“. 

Často ľudia zabúdajú na svoje korene, prvých učiteľov a veľa ďalších zaujímavých informácií. Musím konštatovať, že toto neplatí o našom staronovom predsedovi (na XI. sneme OS 25.9.2021 bol znovu zvolený do funkcie predsedu OS na dalšie funkčné obdobie.

Nie je tajnosťou a sám sa hlási k svojej „alma mater“. Stredoškolské gymnaziálne štúdia absolvoval v Prešove na Gymnáziu na ul. T. Ševečenka, (ktoré m.i. navštevoval aj Peter Nagy, či Vladimír Skalský). Nepriazeň osudu mu nedovolila pokračovať v štúdiu až do r. 1990, kedy nastúpil na filozofické štúdia v Krakove, absolutorium ako učitel náboženstva a etiky získal v Prešove na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Jeho „túlavé topánky“ ho zaviedli v roku 1996 cez Bratislavu až do Prahy, kde sa definitívne usadil. Sociálne cítenie, vzťah k staršej generácii ho roky sprevádzali z Prešova až do Prahy. Tu začal pracovať v sociálnych službách, až nakoniec sa začal venovat menšinám. Svoje vzdelanie rozšíril o doktorát z odboru sociologia, kde sa venoval vzťahu majoritnej spoločnosti k romskej minorite.  Dodnes sa venuje sociálnym otázkam, najmä z pohľadu postavenia minorit v majoritnej spoločnosti. 

Ako by z pohľadu dnešného dňa ohodnotil svoju prácu, kedy stojíme pred bránami XI. snemu? 

          Viem, po kom som nastupoval a uvedomoval som si, že ma budú ľudia porovnávať. Nebola to ľahká voľba prijať takúto zodpovednú funkciu.  Preberal som ju po dvoch veľmi významných osobnostiach. Pri zrode OS stál Peter Lipták, za dvadsať rokov vybudoval OS na vysokej úrovni. Jaromír Slušný v tomto duchu pokračoval do roku 2017.  Plánoval som  navštíviť všetkých 14  ROS v ČR, ale zasiahol Covid.  Mojou úlohou je predovšetkým hľadať finančné zdroje a   získavať  tak  podporu pre plnenie našich  programov. 

Čo dodať na záver? Ostáva už len poďakovať, že prijal naše pozvanie a  pogratulovať k opätovnému  zvoleniu. 

                                                                                   Vilma Krňávková

Příspěvek byl publikován v rubrice Podujatia a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.