Plesajúca Karviná

Obec Slovákov v Karvinej si v tomto roku pripomenie 25. výročie založenia. Ako každý rok naplánovala 20 rôznych podujatí. Pri ich prezentácii sa bude stručne zmieňovať o zrode tej ktorej akcie, čo podnietilo jej zaradenie medzi tradičné podujatia, ktoré sa tešia priazni členov, verejnosti a  majú stabilné miesto v celoročných plánoch činnosti. Celý příspěvek