Karviná: Rekordné stretnutie

Pre členov Obce Slovákov v Karvinej a tiež pre karvinskú verejnosť usporiadala miestna ROS VIANOČNÉ STRETNUTIE, na ktorom sme si spoločne pripomenuli slovenské tradície Vianoc. kultúrnu časť zabezpečil folklórny súbor Stavbár zo Žiliny, ktorý v 90-minútovom programe vystúpil s pásmom vianočných zvykov, vinšov a kolied zo stredného Slovenska. V závere hlavnej časti zaznela pri sviečkach a prskavkách Tichá noc, spievaná všetkých, aj keď ich slová zneli v slovenštine, češtine alebo polštine. Celý příspěvek

Otvorenie klubovne

Karvinskí Slováci v novom

V jednej z najagilnějších pobočiek Obce Slovákov v Karvinej sa v utorok 11. októbr uskutočnila slávnosť, ktorá sa výrazným písmom zapíše do jej bohatých análov. Po rokoch azylu v priestoroch bývalej slovenskej školy sa sídlo Obce presťahovalo do ulice „centrum“, ktorá je od centra mesta „čo by kameňom dohodil“. Slovákom sa podarilo uspieť vo výborovom konání, ktoré na prenájom týchto priestorov vyhlásil mestký úrad. Celý příspěvek

Úvodom

Obec Slovákov v Karvinej si v tomto roku pripomenula 15. výročie založenia. Prvý ročník svojej existencie absolvovala na miestnej slovenskej škole, práve tu jej boli položené pevné základy, na ktorých bolo možno ďalej stavať. 28. jún 1994 je zapísaný veľkým písmom v KRONIKE Obce. V ten deň sa konala ustavujúca konferencia a 49 rodičov, Celý příspěvek