Po troch rokoch opäť

Konferencia Obce Slovákov v Karvinej sa konala 14. marca 2024 v príjemnom prostredí kultúrneho strediska PZKO Karviná-Fryštát.Konferenciu otvoril a viedol miestopredseda Ján Bazger, privítal prítomných, oboznámil s programom. Význam a vážnosť rokovania potvrdila aj účasť vzácnych hostí, pána Andrzeja Bizoňa, námestníka primátora mesta Karviná, pána Andreja Dana Bárdoša, predsedu OS v ČR, pána Antonína Petráša, exprimátora Karvinej, pána Tomáša Gallíka, bývalého predsedu Výboru pre národnosti. Celý příspěvek