Po troch rokoch opäť

Konferencia Obce Slovákov v Karvinej sa konala 14. marca 2024 v príjemnom prostredí kultúrneho strediska PZKO Karviná-Fryštát.Konferenciu otvoril a viedol miestopredseda Ján Bazger, privítal prítomných, oboznámil s programom. Význam a vážnosť rokovania potvrdila aj účasť vzácnych hostí, pána Andrzeja Bizoňa, námestníka primátora mesta Karviná, pána Andreja Dana Bárdoša, predsedu OS v ČR, pána Antonína Petráša, exprimátora Karvinej, pána Tomáša Gallíka, bývalého predsedu Výboru pre národnosti. Oficiálnych hostí privítala predsedníčka Vilma Krňávková. Na úvod rokovania zaznelo niekoľko slovenských ľudových pesničiek v podaní deväťročných heligonkárov a spevákov z Čadce. Pod vedením pána Dušana Šusteka pripravili nádherný program s 20 slovenskými ľudovými pesničkami. Štyrmi vstupmi počas rokovania nielen oživili hovorené slovo, ale pohladili aj krásnou ľubozvučnou slovenčinou. Predsedníčka  v prednesenej správe o činnosti podrobne vyhodnotila aktivity OS od poslednej konferencie  (r.2020). Počet členov za toto obdobie sa výrazne neznížil, mení sa iba veková štruktúra. Pribúdajú noví členovia. Hlavné piliere našej činnosti zostávajú pevnými – tradičnými, majú stálych návštevníkov a priaznivcov, sú určené verejnosti, obohacujú majoritnú spoločnosť o slovenskú kultúru. Veľký význam má aj klubová činnosť. Štatutárne mesto Karviná v rámci ústretovosti a všestrannej podpory nášho spolku prenajalo OS klubovňu. Je dostatočne vyťažená a na každom stretnutí plne obsadená. Podujatia pre verejnosť aj klubová činnosť majú svoje celoročné plány činnosti (vlastní každý člen). Záznamy o konaných podujatiach sú vedené na www.oskarvina.cz, v Ročenkách, v prílohe Korene celorepublikového časopisu Dotyky, v kronike OS a TV Polár.  V diskusii vystúpil predseda OS v ČR . Pozdravil prítomných, upozornil na ekonomicko-politické zmeny v spoločnosti, deficit rozpočtov oboch krajín, finančnou podporou je podmienená ďalšia  činnosť OS v ČR. Pripomenul tohtoročné konanie XII. Celorepublikového snemu OS. V rámci príhovoru informoval, že je pripravený kandidovať na post predsedu OS v ČR v rokoch  2024-2027. V diskusii vystúpil pán námestník Andrzej Bizoň, pochválil aktivity slovenskej minority v Karvinej, konštatoval, že OS v Karvinej je v dobrých rukách. Pochválne sa vyjadrila aj pani Jiřina Wardasová-vďačíme jej za dlhoročnú spluprácu so spolkom ŠSSP, ktorý pred pár rokmi ukončil činnosť. Rokovanie prebiehalo podľa schváleného programu. Trojčlenný výbor:  Vilma Krňávková, Anna Mravcová, Ján Bazger bol zvolený a taktiež Revízna komisia: Viera Hradilová, Zuzana Balážová, Emilie Pražmová. Na ustanovujúcej schôdzi, ktorú viedol  predseda OS,  si výbor zvolil predsedu Vilmu Krňávkovú, hospodárku Annu Mravcovú a podpredsedu Jána Bazgera. Predsedníčkou RK sa stala Viera Hradilová. Na XII. Snem bol zvolený delegát Ján Bazger, náhradník Viera Hradilová. Predseda sa zúčastňuje z pozície funkcie. Konferencia opäť potvrdila, že Slováci v tomto regióne majú stále miesto, kde môžu spolu s inými pestovať svoju kultúru, porozprávať sa a zaspievať si po svojom, medzi svojimi. Stručný náčrt činnosti na ďalšie obdobie, schválenie uznesenia, poďakovanie hosťom, priaznivcom a všetkým zaangažovaným tvorili záver konferencie 2024. Poďakovanie mestu, OS v ČR za všestrannú podporu a všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh XI.konferencie OS v Karvinej .

                                                                      Vilma Krňávková  

Příspěvek byl publikován v rubrice Podujatia a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.