Prelínanie kultúr 2024

Akosi sme prestali počítať ročníky folklórneho festivalu národností, žijúcich nielen na Karvinsku, ale aj v celom našom kraji, konajúci sa pod tradičným názvom Prolínání kultur, teda Prelínanie kultúr a uvádzame už len roky, v ktorých sa konajú. Ale my, znalci a zasvätenci, dobre vieme, že tohto roku to bol už 18. ročník. A bolo by toho aj viacej, ak by nám to nezhatil covid. Na jubilejný 20. ročník si teda budeme musieť trochu počkať.

Celý příspěvek

Májové aktivity

V mesiaci máji sa ponúka veľa príležitostí pre rôzne stretnutia, oslavy výročia, pamätné dni, niektoré sme spomenuli pri stretnutí v klubovni. Jeden pamätný deň bol hneď na začiatku. 1. mája pristúpila Slovenská republika k Európskej únii. Dňa 3.mája bola oslobodená Karviná, 8. mája pripomíname Deň víťazstva a koniec druhej svetovej vojny položením kytičky k Pamätníku osloboditeľov. Celý příspěvek

Knihy nás sprevádzajú celým životom

Existuje množstvo kníh písaných rôznym žánrom pre rôznych čitateľov. Obec Slovákov v Karvinej má  medzi plánovanými aktivitami každoročne zaradený projekt LITERÁRNE ODPOLUDNIE. V jeho rámci sa konajú besedy so slovenskými i českými spisovateľmi, ale aj s amatérskymi literárnymi tvorcami, ktorých máme medzi sebou v členskej základni. Celý příspěvek

Po troch rokoch opäť

Konferencia Obce Slovákov v Karvinej sa konala 14. marca 2024 v príjemnom prostredí kultúrneho strediska PZKO Karviná-Fryštát.Konferenciu otvoril a viedol miestopredseda Ján Bazger, privítal prítomných, oboznámil s programom. Význam a vážnosť rokovania potvrdila aj účasť vzácnych hostí, pána Andrzeja Bizoňa, námestníka primátora mesta Karviná, pána Andreja Dana Bárdoša, predsedu OS v ČR, pána Antonína Petráša, exprimátora Karvinej, pána Tomáša Gallíka, bývalého predsedu Výboru pre národnosti. Celý příspěvek

Slovenské tradicie Vianoc v Karvinej

Ďaleko od rodného kraja si uchovávame to najvzácnejšie. To, čo si ani sami neuvedomujeme , v akých rozmeroch sa vynorí  pri rôznych príležitostiach.  Naši predkovia zanechali pre nás cenné kultúrne bohatstvo v podobe ľudových zvykov, tradícií, krásnych  ľudových piesní, tancov viažucích sa  ku každému ročnému obdobiu. Našou úlohou je tieto cennosti podchytiť, uchovať pre ďalšie pokolenia a hlavne prezentovať. Celý příspěvek

Novembrové aktivity

Jesenné počasie býva nevyspytateľné. Niektoré dni sú krásne,  slnečné, príroda nám skytá množstvo teplých farieb a sú aj dni uplakané, kedy sa nám nechce ani pätu z domu vytiahnuť. Práve takýto deň nás čakal  11. novembra,na ktorý bol naplánovaný ,,Pochod okolo Karvinej“. Trasu pripravil Ján Bazger. Ráno čakal na stanovišti, či vôbec niekto príde. Prišli tí skalní a veru si zaslúžia pochvalu. Celý příspěvek

VERŠE PRE RADOSŤ

Obec Slovákov v Karvinej predstavila tento svoj projekt 24. októbra  2023 v Novom Jičíne. V  Mesiaci českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti nás pozvala miestna knihovňa k prezentácii veršov amatérskych tvorcov – členov našej OS. V hodinovom programe zazneli básne piatich autorov: Z. Balážovej, J.Bazgera, M. Brabcovej, F. Ladňáka, A. Vojtechovej. Recitovali samotní autori, ale aj hostia JUDr. Š. Altová a A. Majerová.

Celý příspěvek

Slovenský dom v Prahe-zasadanie Republikovej rady OS v ČR

Konalo sa 21.10.2023 v dopoludňajších hodinách. Zhromáždenie otvoril a viedol predseda OS v ČR Andrej Dan Bárdoš. Na rokovaní boli prítomní predsedovia regionálnych obcí v ČR a nadpolovičná väčšina členov Výkonnej rady. Programom sprevádzal samotný predseda. V úvode zhodnotil činnosť OS v ČR za minulý rok, správu doplnil predseda RK Jaromír Slušný. K obom bodom bola otvorená plodná diskusia. Celý příspěvek