Slovenský dom v Prahe-zasadanie Republikovej rady OS v ČR

Konalo sa 21.10.2023 v dopoludňajších hodinách. Zhromáždenie otvoril a viedol predseda OS v ČR Andrej Dan Bárdoš. Na rokovaní boli prítomní predsedovia regionálnych obcí v ČR a nadpolovičná väčšina členov Výkonnej rady. Programom sprevádzal samotný predseda. V úvode zhodnotil činnosť OS v ČR za minulý rok, správu doplnil predseda RK Jaromír Slušný. K obom bodom bola otvorená plodná diskusia. Zapojili sa všetci predsedovia a to nielen k predneseným záležitostiam, ale vyjadrovali sa hlavne k činnosti v regiónoch. Takmer všetky diskusné vstupy mali spoločného menovateľa: Veková hranica členských základní, menší záujem zo strany dobrovolníkov, široká škála rôznych iných seniorskych aktivít, ktoré sa vzájomne kumulujú. Predseda oboznámil s úlohami na najbližšie obdobie. Takéto stretnutia sa konajú v Prahe raz v roku a majú pre naše ROS veľký význam-najmä z hľadiska výmeny dobrých skúsenosti a tiež riešenia problémov, ktoré sa nevyhýbajú ani jednej obci.

 Vilma Krňávková

Příspěvek byl publikován v rubrice Podujatia a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.