Knihy nás sprevádzajú celým životom

Existuje množstvo kníh písaných rôznym žánrom pre rôznych čitateľov. Obec Slovákov v Karvinej má  medzi plánovanými aktivitami každoročne zaradený projekt LITERÁRNE ODPOLUDNIE. V jeho rámci sa konajú besedy so slovenskými i českými spisovateľmi, ale aj s amatérskymi literárnymi tvorcami, ktorých máme medzi sebou v členskej základni. Celý příspěvek