Úvodom

Obec Slovákov v Karvinej si v tomto roku pripomenula 15. výročie založenia. Prvý ročník svojej existencie absolvovala na miestnej slovenskej škole, práve tu jej boli položené pevné základy, na ktorých bolo možno ďalej stavať. 28. jún 1994 je zapísaný veľkým písmom v KRONIKE Obce. V ten deň sa konala ustavujúca konferencia a 49 rodičov, učiteľov a zamestnancov školy sa stalo členmi OS v Kar vinej. Pozvanie na konferenciu prijal vtedajší starosta JUDr. Jaroslav Věncek, ktorý mal pochopenie pre rozvoj slovenskej menšiny v meste, privítal túto iniciatívu, prisľúbil podporu a poprial jej úspešný štart.

S odstupom času možem potvrdiť, že úspešný naozaj bol. Nahrávali tomu priaznivé okolnosti. Obec vznikla na pode najvačšej koncentrácie slovenskej komunity v meste. Do činnosti sa od samého začiatku zapájali rodičia, žiaci, zamestnanci školy. Prvý výbor začal pracovať v zložení: Bohuslava Jasanská,Vilma Krňávková predsedkyňa, Július Veselka, Anna Mravcová hospodárka, Jozef Hikl. Do revíznej komisie boli zvolené: Zuzana Balážová, Jozefa Slovíková, Božena Magerčiaková. Škola poskytovala zázemie, mali sme priestory k rokovaniu výborov i konaniu podujatí, ktoré obohacovali žiaci kultúrnym programom. Možno povedať, že to boli najkrajšie roky v doterajšej existencii Obce. Zmysluplná činnosť zameraná hlavne na podporu existencie školy, na pestovanie slovenskosti, na pomoc Slovákom, ktorí sa po rozdelení federácie stali zo dňa na deň národnostnou menšinou. To boli priority , ktoré prilákali ďalších záujemcov o členstvo, základňa sa rozrástala. Veľkým úspechom bolo zavedenie výjazdných konzulárnych dní v Ostrave, ktoré iniciovala Obec Slovákov v Karvinej. Vstúpili sme do povedomia karvinskej verejnosti, navazovali kontakty, hľadali sponzorov.Tými najvačšími dodnes zostalo mesto a kraj, podporujú našu činnosť v rámci dotačného programu a my sme im zato vďační. Po šiestich rokoch trvania sa situácia v Obci zmenila. V roku 2000 zanikla slovenská škola, znamenalo to pre nás okrem iného odliv členov vracajúcich sa na Slovensko. Obávali sme sa aj o priestory, budova sa stala sídlom ZUŠ. Vďaka ústretovosti mesta s bývalým starostom Ľubomírom Kuzníkom nám boli ponechané 2 miestnosti kancelária, klubovňa s vybavením, ktoré nám mesto darovalo. V dobe starostovania Ľubomíra Kuzníka začal pracovať aj výbor pre národností, jeden z prvých v ČR, v ktorom máme dodnes zastúpenie.V roku 2005 sme kvoli renovácii budovy museli opustiť doterajšie priestory. Na základe žiadosti nám opať mesto pomohlo a pridelilo priestory náhradné.Súčasná klubovňa bola otvorená 11.10.2005 za účasti predsedu OS v ČR Petra Liptáka,zástupcov z Úradu vlády SR Vilmy Prívarovej a Ľubomíra Šišáka, primátora mesta Antonína Petráša,z odboru soc. vecí KÚ Heleny Balabanovej, predsedu výboru pre národnosti Tomáša Gallíka a ďalších významných hostí. Schádzame sa v nej pravidelne, každý člen má plán podujatí.V začiatkoch nášho posobenia nám stačilo zorganizovať 2 vačšie podujatia za rok, dnes máme podujatie v každom mesiaci, Tradíciou sa stali plesy, Odpoludnia poézie, turistika,zájazdy na Slovensko, Mesiac vzájomností s pozývaním hercov, spevákov, redaktorov, spisovateľov, predstaviteľov mesta a ďalších známych osobností. Najobľúbenejším a najnavštevovanejším podujatím sa stali vianočné stretnutia so slovenskými tradíciami Vianoc. Našim aktivitám je priaznivo naklonené súčasné zastupiteľstvo města.Primátor Tomáš Hanzel prisľúbil podporu a o dianie v Obci sa zaujíma aj jeho námestník Peter Juras. Oba predstavitelia sa zúčastnili niekoľkých masovejších podujatí.Záverom sa patrí poďakovať za podanú ruku a pomoc mestu,kraji,OS v ČR,dnes už neexistujúcemu Domu zahraničných Slovákov v Bratislave, Regionálnej knižnici,odboru školstva, Slovenskému konzulátu v Brne, Experimentálnej knižnici v Čadci, Zvazu československo-poľského priateľstva, ZUŠ, ZŠ Školská, karvinským zdeľovacím prostriedkom za dobrú spoluprácu.

Vilma Krňávková

Příspěvek byl publikován v rubrice Z archívu a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.