Neplánované prázdniny v Karvinej

Koronovírová epidémia utlmila okrem iného aj aktivity záujmových spolkov. Obec Slovákov v Karvinej mala naplánované 18.3. Odpoludnie poézie, 20.3. konferenciu, 9.4.  stretnutie amatérskych tvorcov pézie a prózy, 14.4. stretnutie v klubovni, 25.4. turistickú vychádzku do Beskyd na Filipku a ďalších päť akcií do prázdnin. Celý příspěvek