Európska charta pre menšinové a regionálne jazyky Rady Európy

Charta obsahuje presné usmernenia o sposoboch ochrany a podpory menšinových jazykov v každodennom živote. Od štátov sa požaduje, aby v týchto jazykoch zabezpečili vzdelávanie, mediálne služby ako je tlač, rozhlas, televízia a výkon verejnej správy. Charta podporuje používanie menšinových jazykov vo všetkých aspektoch každodenného života.

ČR podala už  druhú správu o uplatňovaní charty.  V dňoch 18.- 20. januára 2012 sa  stretla delegácia Expertného výboru v zložení Alberto López Basaguren (Španielsko), Mahulena Hofmannová (ČR), Jarmo Lainio (Švédsko )s hovorcami národnostných menšín v ČR za účelom monitorovania realizácie jazykov.
Prvé stretnutie  sa uskutočnilo na Krajskom úrade v Ostrave dňa 18.1. Za slovenskú menšinu sa zúčastnila predsedníčka Obce Slovákov v Karvinej Vilma Krňávková a podpredsedníčka Obce Slovákov v Kopřivnici Anna Janíková. V úvode jednania sa obe zastúprnia navzájom predstavili  a z našej strany sme porozprávali o aktivitách  oboch ROS-iek Delegácia sa najviac zaujímala o vzdelávaníe v slovenskom jazyku. Podrobné informácie podala Vilma Krňávková, ktorá vyše tridsať rokov učila na jedinej slovenskej škole v ČR, V 70-tých rokoch bolo na oboch slovenských školách v Karvinej okolo 2 000 žiakov, v ďalších rokoch bola zaznamenávaná už len klesajúca tendencia. V roku 2 000 sa brány slovenskej školy s počtom žiakov 31zavreli nadobro pre nezáujem zo strany rodičov. Boli vytvorené všetky predpoklady zo strany štátnych orgánov pre jej pokračovanie. Odpověď na otázku uplatňovania práva na vzdelanie v materinskom jazyku je jednoduchá. Nie je záujem, navzdory všetkým pokusom vytvorit na českých ZŠ aspoň jednu triedu s výukou JS. Z médií najmenšiu pozornost slovenčine venuje televízia. Rozhlasové vysielanie v slovenčine túto absenciu aspoň čiastočne nahradzuje.
Jazyk može žiť a rozvíjať sa len vďaka každodennému a aktívnemu používaniu.
Nemalým dielom k tomu prispievajú Regionálne Obce Slovákov v ČR, ktoré majú v svojom zameraní pestovanie a kultivovanie slovenského jazyka, jeho prezentáciu na verejnosti v rámci mnohých kultúrnych aktivit s pozvaním slovenských hercov, spisovateľov, výtvarníkov, politikov, folklórnych súborov a iných osobností a vďaka finančnej podpore týchto aktivit v rámci dotácií.Otázkou je ,do akej miery naši krajania uplatňujú  právo na vzdelávanie v SJ, na  používanie slovenčiny v písomnom styku s úradmi, pri jednaní v súdnictve a iných inštitúciach , v každodenním živote.Uviedli všetci Slováci žijúci v ČR pri poslednom sčítaní obyvatelstva svoju národnost? Výsledné čísla tomu nenasvedčujú. Je dobre, že zákon na ochranu menšinových jazykov existuje. Je na nás ,aby sme túto možnosť využili. Stretnutie s delegáciou bolo  milé a dovolím si konštatovať, že i pre obe strany obohacujúce.

Vilma Krňávková

Stretnutie s európskou komisiou

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuálne a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.