Vianočné stretnutie 2012

Slovenské tradice Vánoc předvedli v Karviné Pohronci

Na vánočním setkání Obce Slováků dne 13. prosince 2012 panovala srdečná vánoční atmosféra.
POHRONCI předvedli, jak dobře ovládají hru na lidové hudební ná­stroje. Patří mezi ně i gajdy.

ANDREA VARGOVÁ

Karviná – Vánoční zvyky na Slovensku i u nás si ve čtvr­tek připomněli návštěvníci vánočního setkání Obce Slo­váků v Karviné.
Vzácným hostem byla devítičlenná folklorní skupina Pohronci z Banské Bystrice, která vystoupila s pásmem zvyků, koled a lidových tra­dic nazvaným „Pastierske Vianoce“. Pohronci své publi­kum doslova strhli a sklidili bouřlivý aplaus ve stoje.
Své písně doprovázeli mis­trovskou hrou na fujary, gajdy, heligonky, zvonky, drumbly, píšťaly a ústní har­moniku.
„Fujara je typický sloven­ský lidový nástroj, který si vyrobili bačové a hráli na něj ovečkám, aby je uklidnili. Při hraní na fujaru bačové vzpo­mínali na svoji rodinu, když byla daleko,“ přiblížil hudeb­ní nástroj člen skupiny Po­hronci Marian Čupka s tím, že fujaru, která se vyrábí z bezo­vého dřeva, je slyšet až na de­set kilometrů.
Pohronci zahráli repertoár z autentického prostředí, kte­rý si každý přinesl ze své rod­né dědiny.
„Hrajeme to, co hráli naši rodiče a prarodiče. V písních je zobrazen jejich tehdejší ži­vot a je v nich vyjádřen smu­tek, bol i radost,“ dodal Mari­an Čupka, který svými poda­řenými a osobitě přednesený­mi vtipy všechny rozveselil. Pohronci se podle svých slov v Karviné cítili skvěle. Zejména si pochvalovali místní vní­mavé publikum a srdečnou atmosféru.
V závěru večera zazněla při svíčkách a prskavkách Tichá noc, kterou si společně s nimi zazpívalo na sto dvacet ná­vštěvníků.

Předsedkyně Obce Slováků v Karviné Vilma Krňávková byla s průběhem celého veče­ra velmi spokojená a úsměv ji ani na okamžik neopustil.
„Soubor Pohronci mi byl doporučen a jsem moc ráda, že jsem se nezklamala. Byli skvělí,” řekla po skončení programu Vilma Krňávková.

A s jakými dojmy a zážitky opouštěli vinárnu restaurace Brno, kde se tradiční akce Ob­ce Slováků každoročně koná, sami návštěvníci?

„Já jsem tady letos poprvé a moc se mi to líbilo. Hlavně vystoupení Pohronců bylo krásné. Obdivuji, na kolik hu­debních nástrojů hrají, proto­že to nebývá tak časté,“ svěři­la se redaktorce Andrea Kuzmová z Bohumína.

Velký dojem udělali Po­hronci i na Antonína Petráše. „Byli vynikající. Jejich vy­stoupení bylo velmi působivé, tak lidské a bezprostřední. Li­dé měli slzy v očích, zkrátka nádhera,“ nešetřil chválou bývalý primátor a současný člen zastupitelstva města Karviné.

Karvinský deník: Sobota, 15. december 2012, Strana 3

Příspěvek byl publikován v rubrice Podujatia a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.