VIII. konferencia Obce Slovákov v Karvinej

Slováci v Karvinej bilancovali

Po troch rokoch sa dňa 6.3.2014  uskutočnila v poradí už VIII. konferencia Obce Slovákov v Karvinej. Význam a vážnosť rokovania potvrdila aj účasť hostí,  námestníka primátora pána Petra Bičeja, člena výkonnej rady OS v ČR so sídlom v Prahe  pána Vlastimila Fabišíka, členov zastupitelstva mesta pána Antonína Petráša, Tomáša Gallika, členov výboru pre náronosti pána Jindřicha Kubienku, Jarmilu Szurmanovú a Takisa Masochoridisa, ktorý je zároveň členom výboru pre národnosti v MSK, zástupcov Spolku česko-slovensko-poľského priateľstva p.Jiřinu Wardasovú a Pavla Szlaura.

Na úvod rokovania zaznelo niekoľko skladieb na akordeone v podaní žiaka ZUŠ Radima  Lipku. Predsedníčka Vilma Krňávková  v prednesenej správe o činnosti podrobne vyhodnotila aktivity obce od poslednej konferencie v roku 2011. Počet členov sa za toto obdobie rozrástol  o 22 nových. Karvinská obec  má   každý mesiac najmenej dve podujatia pre členov aj verejnosť. Väčšia podujatia sú nosnými piliermi činnosti, ktoré by nebolo možné realizovať bez finančnej podpory mesta a KÚ v rámci dotačného programu.Predsedníčka poďakovala za doterajšiu činnosť subjektom i jednotlivcom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii aktivít a vytváraní renomé OS v Karvinej.Poďakovanie patrí vedeniu OS v ČR, karvinským zdeľovacím prostriedkom Karvinskému deníku a televízii Polár a krajanskému časopisu Korene. V diskusii vystúpil námestník primátora Peter Bičej, ocenil aktivity OS, pripomenul slovenské korene, poprial úspechy do ďalšieho obdobia. V rovnakom duchu sa vyjadrili aj ďalší hostia. Vlastimil Fabišík  vyzdvihol karvinskú OS ako jednu z najaktívnejších spomedzi štrnástich ROS v ČR. Informoval o vydávaní časopisu Korene a pozval prítomných na Jánošíkov dukát do Rožňova pod Radhošťom, ktorého je hlavným spoluorganizátorom. V novozvolenom výbore (Z. Balážová, J.Bazger, E.Frýdová, V.Krňávková, A.Mravcová) a RK (S.Bandor, V.Hradilová, Š.Rigo) sú dvaja noví členovia.Do čela bola opäť zvolená Vilma Krňávková.  Niektorí z členov výboru schválených konferenciou sa zúčastnia rokovania na IX. sneme OS v ČR dňa 17.5. 2014 v Prahe .

Příspěvek byl publikován v rubrice Podujatia a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.